Otomat Çelik

Diğer çelik gruplarından farklı olarak hızlı talaş alma işlemlerinde kullanılan otomat çeliğin maliyeti de oldukça düşüktür. Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle talaşlı imalatlarda kullanılabilen otomat çeliğine delik delinebilir, diş açılabilir hatta tornada ve frezede de kullanılabilmektedir.

Kurşun elementi içeren otomat çelikler talaş kaldırtma özelliği nedeniyle kolay işlenebilmektedir. İşlenmesi rahat ve kolay olan otomat çeliklerin bileşiminde eğer % 0,12 kükürt ve düşün karbon bulunursa bu grup yarı otomat çelik olarak isimlendirilir. Bu çelikler talaş kaldırabilme özelliği ile birlikte dövme parçaları üretilebilen çelik grubunu oluşturmaktadır. İçeriğinde yüksek kükürt bulunan otomat çelikler ise sıcak dövmede kullanılırlar.

Ekonomik olması, talaşlı şekillendirme olarak ifade edilen delme ve tornalamada kolay işlenebilir olması nedeniyle seri üretilen parçalarda hammadde olarak kullanılan otomat çelik bu özelliği nedeniyle seri imalatta tercih sebebidir.

Bu grup çeliklerin işlenmesinde malzemenin içerdiği elementler yanında; tezgahın kesme gücü, üretim alanının sıcaklığı, talaş kaldırtma sistemi gibi çok sayıda faktör etkilidir.  Üretimde kullanılan otomat çeliklerde kısa işlem süresi ile tanımlanan daha yüksek kesme hızları uygulanabilmektedir.

Yine otomat çeliklerde takım aşınması düşük tutularak takımın uzun ömürlü olması sağlanabilmektedir. Böylece takım maliyeti de düşürülmüş olmaktadır. Otomat çeliğin iyi talaşlı ve şekillendirilebilir olması için çok yüksek dayanımlı olmaması gerekmektedir.

Üretimde kullanılan malzemelerin talaşlı ve şekil alabilme özelliği değişik yöntemler kullanılarak saptanabilmektedir. Bu  gruptaki çeliklerde  en önemli şekillenebilir kriter; kesme kuvveti, malzemenin yüzey kalitesi ile birlikte talaş teşekkülü olarak ifade edilmektedir.

Küçük parçaların üretiminde kullanılan otomat çeliğin içinde % 0,10 ile 0,60 arasında değişen oranlarda karbon bulunmaktadır. Talaşlı işlenebilirliği iyileştirmek için de diğer çelik gruplarına göre içinde yüksek miktarda kükürt elementi barındırmaktadır. Yine bu grup çeliklerin içinde fosfor elementi de bulunmaktadır.

Çeliğin dayanımını yükselten ve sertleşebilirliliğini artıran karbon, otomat çeliğin en önemli temel alaşım elementidir. Çelikteki diğer elementler ise şekillenebilirliği ve talaş kaldırtma özelliğini artırmaktadır.

Geniş bir kullanım alanına sahip olan otomat çelik; otomotiv endüstrisinde, inşaat sektöründe, çelik konstrüksiyon çatıların üretiminde, makine parçaları imalatında kullanılmaktadır. Bu gruptaki çelikler maliyet hesabı yapanlar tarafından tercih edilen hammaddelerdir.