Karbon Çelik

Karbon Çelik Karbon çelik: Demir ve karbon alaşımından yapılmaktadır. Sertleştirilebilen ve dövülebilen bir çelik olan karbon çeliğinin yüksek karbon içeren alaşımlarına dökme demir denilmektedir. İçerdiği karbon durumuna göre; düşük, orta ve yüksek karbonlu çelikler olarak üç gruba ayrılmaktadır. 1-Düşük karbonlu çelikler: Yumuşak çelikler olarak ta bilinen bu grup çeliklere karbon oranı % 0,20’ye  kadar olan